Služby, ktoré ponúkame súvisia s marketingom a právnym servisom pri realitnom obchode. Najskôr predsa treba spárovať predávajúceho s kupujúcim a následne zabezpečiť hladký a bezpečný priebeh obchodu:)

Preto ponúkame:

1. MARKETING NEHNUTEĽNOSTI

-        úprava nehnuteľnosti pred predajom, resp, prenájmom tak, aby pôsobila atraktívne a prispela k rýchlejšiemu predaju
-        tvorba fotodokumentácie a videodokumentácie ponúkanej nehnuteľnosti (fotíme na digitálnu zrkadlovku so širokouhlým fotoaparátom)
-        vytvorenie pôdorysu nehnuteľnosti
-        vypracovanie ponuky nehnuteľnosti do predaja v spolupráci s majiteľom nehnuteľnosti, vklad na stránku po schválení majiteľom nehnuteľnosti
-        inzercia na najnavštevovanejších portáloch s nehnuteľnosťami
-        stanovenie tej správnej ponukovej ceny nehnuteľnosti
-        aktívne vyhľadávanie kupcu pre Vašu nehnuteľnosť
 

2.PRÁVNY SERVIS

-        zabezpečenie všetkých podkladov a dokumentov potrebných k realizácii transakcie
-        poradenstvo a realizácia prepisu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
-        zabezpečenie listu vlastníctva k nehnuteľnosti
-        vyhotovenie úradného odhadu ceny nehnuteľnosti
-        zabezpečenie vyhotovenia znaleckého posudku nehnuteľnosti
-        zabezpečenie geometrického plánu pozemku
-        zabezpečenie vytýčenia a rozdelenia pozemku
-        vyhotovenie kúpnej, nájomnej, darovacej, zámennej zmluvy
-        vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností